înapoi la pagina principală

Campania - Legea antidiscriminării: Noutăţi

Frankfurt pe Main (kobinet). Stenograma dezbaterii pe marginea Legii antidiscriminării de vineri, din Bundestagul german, este în internet şi prezintă interes să fie citită. În acest sens jurnalistul nevăzător Keyvan Dahesch remarca:

"Stenograma dezbaterii Legii antidiscriminării merită cu adevărat să fie citită. Poziţiile diferite exprimate permit să se vadă gradul de seriozitate acordat acestei legi." - remarcă Keyvan Dahesch faţă de kobinet. Deosebit de interesantă este atitudinea Karinei Evers-Meyer, care s-a angajat în mod deosebit, pentru includerea persoanelor cu handicap în această lege. omp

Linc la Stenogramă - Dezbaterea legii începe pe la jumătate
 

Extras din Informaţii referitoare la Campania Legii antidiscriminatorii de Ottmar Miles-Paul, aici veţi găsi şi articolele din Ştirile Kobinet, referitoare la toate aspectele Directivelor şi legilor din domeniul Egalităţii de şanse şi împotriva discriminării.

înapoi la pagina principală

kobinet-nachrichten 18.01.2005 - 10:17
Kassel (kobinet). Mai multe ONG-uri ale hanicapaţilor au făcut o serie de propuneri de modificare a legii pentru antidiscriminare, care urmează a fi dezbătută vineri, la prima citire în Bundestag. Aceste modificari au fost transmise astăzi deputaţilor responsabili.
Conform declaratiilor lui Ottmar Miles-Paul nu s-a efectuat o transmitere a tuturor propunerilor de modificare ci s-a făcut referire doar la două probleme, care au şanse reale de a fi acceptate în lege. «Datorită puternicei opoziţii faţă de adoptarea unei astfel de legi, avem datoria să transmitem în primul dorinţa de a avea o astfel de lege şi nu să ne legăm de orice virgulă în text. Pe de altă parte este evident că în proiect există puncte care necesită îmbunătăţire substanţială, pentru ca să rezulte o lege pentru antidiscriminare eficientă. Din această cauă organizaţiile iniţiatoare s-au limitat la două domenii care fac obiectul propunerilor», a declarat Ottmar Miles-Paul referindu-se la propuneri. elba
În continuare sunt documentate propunerile de modificări pentru legea antidiscriminării.

Propunerile de modificare pentru legea antidiscriminării

Organizaţiile de mai jos, consideră necesară efectuarea modificărilor care urmează în legea antidiscriminării:

1. Tratament diferit admisibil
 

Propunem pentru §21 în care "tratamentul diferit admisibil" este cuplat incorect cu formularea «are rolul de a preveni pericolele, proteja faţă de afecţiuni sau alte scopuri de tip comparabil» şi deschide calea unor alte discriminări, să fie formulat după cum urmează:
«Aceasta poate avea loc, dacă tratamentul diferit este necesar, pentru a preveni punerea semnificativă în pericol a sănătăţii sau vieţii persoanei, sau a unui terţ, dacă este cerut de măsurile legale de protecţie faţă de accidente sau dacă numai în felul acesta se pot preveni daune prevezibile.»

De asemenea propunem includerea în §21 a următoarei formulări:

«cel care din motive materiale solicită un tratament diferit, trebuie să depună documente de susţinere a solicitării sau să aducă alte dovezi credibile.»

2. Atragerea intermediarilor angajatori privaţi
Cu privire la §6, care reglementează "Domeniul de folosinţă personal" din lege, propunem introducerea următorului paragraf, pentru asigurarea principiului nediscriminării şi de către angajatorii privaţi:

«(3) Intermediarii angajatori privaţi, sau acele intreprinderi, care nu fac ocazional intermedierea angajării către terţi sau care fac activităţi de consiliere de personal pentru intreprinderi sau activităţi asemănătoare, sunt egali în raport cu solicitanţii sau solicitantele sau angajaţii altor interprinderi.»

În acest context propunem ca în §16, care reglementează problemele de "Despăgubiri din partea angajatorului în cazul unor dezavantaje datorate unor terţi", să se opereze următoarea modificare:

«(2) Intermediarii angajatori privaţi, sau acele intreprinderi, care nu fac ocazional intermedierea angajării către terţi sau care fac activităţi de consiliere de personal pentru interprinderi sau activităţi asemănătoare, (§6 alin. 3), au aceleaşi obligaţii de despăgubire ca şi angajatorii cf. §15. Dacă încălcarea contra înterzicerii de dezavantajare are loc la cererea sau la îndemnul unui angajator, răspund ambii.»

Susţinătorii de până acum ai acestor modificări:
Forum behinderter JuristInnen, Forum selbstbestimmter Assistenz behinderter Menschen - ForseA e.V., Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V., NETZWERK ARTIKEL 3 e.V., Netzwerk People First Deutschland e.V., Verein zur Förderung der Autonomie Behinderter - fab e.V. Kassel, Weibernetz e.V.


AMICI e.V susţine modificările de mai sus la legea antidiscriminării!


Am dori totuşi să subliniem că noi suntem pentru modificări mai radicale. Noi suntem pentru amendamentele BBV e.V., care pot fi citite la noutăţile de la Ilja“.

înapoi la pagina principală

ZAG   reprezintă abrevierea expresiei   Zivilrechtliches Antidiskriminierungsgesetz (Legea antidiscriminării de drept civil)

Din anii 90 persoanele cu handicap din toată Europa luptă organizat pentru egalitate de tratament.  De fiecare 5 mai ei organizează diferite manifestaţii, mese rotunde şi alte acţiuni în contextul acestei lupte a lor. Scopul acestor acţiuni a fost, este (şi probabil că va fi) acela de impune traanspunerea Rezoluţiei ONU (48/96), cu "Regulile standard", şi legiferarea egalităţii de şanse printr-o protecţie legislativă, adică printr-o Lege antidiscriminare, realizându-se în felul acesta şi transpunerea Directivelor CE (2000/ 43/ EG) şi (2000/ 78/ EG).

În Germania datorită unei conlucrării dintre, aproape toate, asociaţiile de handicapaţi s-a reuşit realizarea primului pas. În Constituţia noastră a fost inclusă în 1994, la Art. 3 Alin. 3 următoare prevedere:

Nimeni nu poate fi dezavantajat, datorită handicapului său“

În realitate acest lucru nu a avut nici o influenţă asupra vieţii persoanelor cu handicap. Pentru ca acest lucru să se producă este nevoie, şi va fi şi în continuare, de multă activitate legislativă. Chiar dacă în câte o lege sau normă din domeniul construcţiilor sau al transportului s-au introdus ceva reglementări de accesibilizare, nu s-a făcut nimic esenţial ca toate cheltuielile de bani publici să fie condiţionate de accesibilizare (vezi ca exemplu veşnica problemă a transportului pe căile ferate!).

În 2001 s-a mai făcut un pas înainte. Prin legea federală de egalizare a angajării  (BGG), adoptată în mai, şi prin Carta legislativă socială IX (SGB IX), în iulie, s-a făcut un pas important în lărgirea posibilităţilor de participare a persoanelor cu handicap la piaţa muncii şi la viaţa socială. Odată cu  BGG s-a promis o lege antidiscriminare de drept civil (ZAG). În mod cu totul surprinzător la 3 dec. 2004, ministrul federal al justiţiei  Herta Däubler-Gmelin a prezentat în Bundestag un proiect de lege pe această temă. Dar adoptarea  lui a fost împiedicată în principal de opoziţia bisericii şi organizaţiile patronale.

Totuşi s-a ajuns la momentul în care ar urma să se adopte o astfel de lege. Motivul îl constituie Directiva 2000/43/EG, care se referă la eliminarea discriminării pe motive rasiale şi originii etnice, şi ar fi trebuit transpusă deja din iulie 2003. Pe de altă parte Directiva 2000/78/EG, care are ca obiect egalitatea la muncă şi profesie, şi cuprinde şi persoanele cu handicap, ar fi trebuit să fie transpusă în Germania până în dec. 2003. Din păcate în politică se consideră că prin SGB IX această transpunere deja s-a efectuat..

Din această cauză persoanele cu handicap nu sunt avute în vedere la aprobarea legii de antidiscriminare de drept civil. Aceasta înseamnă însă că şi în continuare persoanele cu handicap vor fi discriminate şi ele vor putea fi de exemplu alungate din restaurante (aşa cum s-a întâmplat recent în Hamburg), că ei vor putea fi invocaţi ca motiv de reducere a tarifelor în locurile de organizare a concediilor, deoarece ei sunt consideraţi un factor de creştere a discomfortului celorlalţi, şi din acelaşi motiv  vor putea fi alungaţi din grădinile proprii, sau nu vor putea face asigurări de viaţă, sau nu vor fi accetaţi în casele private de sănătate, vor fi trataţi ca factor singular în transportul în comun sau în şcoli. Discriminarea devine şi mai accentuată, în sensul că se restrâng tot mai mult serviciile oferite în caz de boală, în sectorul dispozitivelor ajutătoare, în cel al asistenţei personale şi al participării la viaţa societăţii. Discuţiile pe teme ca cele referitoare la "dacă şi în ce măsură" sunt rentabile cheltuielile medicale şi de asistenţă în cazul bolnavilor de SIDA, a vârstnicilor, al bolnavilor de cancer ş.a.m.d. devin tot mai prezente şi chiar de salon.

Din acesdt motiv cei peste 250 de participanţi la Congresul "Adevărata egalitate", care a avut loc la Brremen între 26-27 iulie 2003, şi-au pronunţat clar punctul de  vedere în Declaraţia de la Bremen. În continuare s-a organizat între 21.7 - 1.8 la Bremen o campanie ZAG, ce a fost coordonată de Netzwerk 3. Acolo puteţi afla şi alte informaţii. Ştirile Kobinet Nachrichten însoţesc  campania cu toate noutăţile.

înapoi la pagina principală